ما اعتقاد داریم که هر تعامل با بیماران ما یک فرصت است!

متخصص ارتوپدی در اصفهان

مکان ما
اصفهان، خیابان کاشانی ، بیمارستان کاشانی، کلینیک ویژه
نوبت دهی و مشاوره
03132370750
09136765327

درباره دکتر تیموری

دکتر مهدی تیموری عضو بنیاد ملی نخبگان کشورمتخصص وجراح ارتوپدی،زانو وتعویض مفاصل درسال ۱۳۷۷ تحصیلات دوران دبیرستان خود را در بنیاد فرهنگی امام محمد باقر (ع) به پایان رسانده ودر همان سال در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پذیرفته شد ودرسال ۱۳۸۵ بارتبه اول از رشته پزشکی فارغ التحصیل شد ومقطع تخصص خوددر رشته تخصصی جراحی استخوان ومفاصل را در همان دانشگاه آغاز ودرسال ۱۳۸۹ تحصیلات مقطع تخصص خود را به پایان رساند .
از آن زمان تاکنون در دوره های تکمیلی متعدد در زمینه جراحی زانو شرکت داشته است. وی درتمامی دوران تحصیل از نفرات برتر در امتحانات علمی کشور بوده است از جمله این افتخارات میتوان به رتبه های ذیل در دوران دانش آموزی ودانشجویی اشاره نمود:

رتبه اول مسابقات علمي کشور

رتبه دوم تحقيقات درکشور

مدال برنز المپياد شيمي

رتبه اول امتحان جامع علوم پايه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان‌ورتبه چهارم کشور

رتبه اول امتحان جامع پرانترني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ورتبه پنجم کشور

دانشجوي نمونه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

دانش آموخته رتبه اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

جزو 10درصد برتر امتحان دانشنامه تخصص ارتوپدي کشور

وی دردوران تحصیل وپس از آن فعالیتهای تحقیقاتی بسیاری داشته که منجر به تالیف ۱۷ مقاله در مجله های معتبر داخلی وخارجی وشرکت در کنگره های علمی متعدد بوده است که این مقالات در قسمت مقالات موجود است

افتخارات

سال ۱۳۷۹

رتبه اول امتحان جامع علوم پایه پزشکی دانشگاه اصفهان و رتبه چهارم کشوری

سال ۱۳۸۴

رتبه اول امتحان جامع پرانترنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رتبه پنجم کشوری

سال ۱۳۸۵

دانش آموخته رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

افتخارات دیگر

عضو بنیاد ملی نخبگان

افتخارات دیگر

دارای رتبه ۱۰درصد اول دانشنامه تخصص ارتوپدی کشور

افتخارات دیگر

دارای ۱۷مقاله منتشرشده داخلی و خارجی

افتخارات دیگر

دوره های تکمیلی جراحی زانو داخلی و خارجی